top of page

Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej wirusem.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub czł. rodz. na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

bottom of page