Skontaktuj się z nami!

Bovelli bedding sp.zo.o.

tel.: 0048 61 426 49 97

ul. Poziomkowa 27 62-200 Gniezno Piekary

Biura:

ul. Kłeckoska 59 62-200 Gniezno

Magazyny:

ul. Gdańska 134 nr 4 62-200 Gniezno

kontakt@bovelli.com

kadry@bovelli.com tel.: 61 670 68 72

ksiegowosc@bovelli.com tel.: 61 426 49 97

Bovelli bedding sp.zo.o.

tel.: 0048 61 426 49 97

ul. Poziomkowa 27 62-200 Gniezno Piekary

Biura:

ul. Kłeckoska 59 62-200 Gniezno

Magazyny:

ul. Gdańska 134 nr 4 62-200 Gniezno

kontakt@bovelli.com

kadry@bovelli.com tel.: 61 670 68 72

ksiegowosc@bovelli.com tel.: 61 426 49 97

Image by Kelly Sikkema

Bovelli bedding sp.z o.o.

NIP 784 24 90 327 REGON 302446498

ul. Poziomkowa 27 62-200 Gniezno | Polska

kontakt@bovelli.com

Tel. +48 61 426 49 97